מורים

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

כאן אתה יכול להשתמש בכפתורים חדש ..., עריכה ... הסר... , להסיר להוסיף, לערוך ולמחוק מורים. אתה יכול לנצל את כפתור שיבוץ/חסימה על מנת לחסום משבצות בהן המורה שנבחר לא יכול ללמד.

ניתן גם להגדיר:
• חוזה - להיכנס לסל השעות של המורה (פירוט השיעורים אותם הוא מלמד)
• צבע - בחירת צבע עבור המורה
פרטים • - להגדיר מאפיינים אחרים של המורה. זה כולל את המספר המרבי של חלונות (פערים), מספר ימים בהם הוא יכול ללמד, את המספר המרבי של שיעורים אותם המורה יכול ללמד ברציפות.
• צבע אחיד - תקצה צבע אחיד לכל המורים.

לפרטים אנא בדוק את המאמרים האלה:
משרות
Inputting Teacher's details