Учители

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

Тук може да използвате бутони Нов, Редактирай и Премахни, за да добавяте, редактирате и премахвате учители. Може да използвате бутон Условия, за да въведете интервали, в които съответният учител не може да води часове.

Освен това може да настроите и:

- Часове, които учителят преподава.
- Цвят – изберете цвят за дадения учител.
- Ограничения – настройте други особености за учителя. Това включва максимален брой на прозорци, брой дни, когато може да преподава, и максимален брой часове, които може да преподава последователно.
- Цветове за всички – ще бъдат зададени стандартни цветове за всички учители.

За повече детайли, моля прегледайте следните части:
Норматив
Въвеждане на допълнителна информация за учителите