Úväzky

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Čeština Greek Lithuania Arabic Hebrew Bulgarian

Po kliknutí na Hodiny… alebo po pridaní nového učiteľa sa zobrazí nasledovné dialógové okno:

Rovnaký dialóg sa zobrazí aj pri editácii hodín určitej triedy.

Každý riadok predstavuje jednu hodinu. Zobrazené údaje: predmet, trieda(alebo triedy v prípade, že učiteľ učí spojené triedy), dĺžka hodiny, počet za týždeň, skupiny v určitej triede, učebňa, cyklus a viac učiteľov.

Upravovať nastavenia hodín je možné dvojklikom na príslušný riadok.

Na spodnej lište sú tlačítka na pridávanie novej hodiny, editovanie alebo zmazanie úväzku.

Tak ako aj v iných zoznamoch, aj tu máte možnosť triediť zoznam klinutím na hlavičky stĺpcov. Keď použijete ikonku Zväčšiť v pravom hornom rohu, tak môžete okno zväčšiť na celú obrazovku.

Použitím CTRL alebo SHIFT môžete označiť viac hodín naraz a zmazať ich alebo skopírovať do inej triedy/alebo do úväzku iného učiteľa.

Pozrite tiež:
Pridávanie a editovanie hodín