Ako pridať ku témam plánu prípravy?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Vo svojom pláne sa nastavte na tému, s ktorou vytváraný materiál tematicky súvisí.
Stlačte červené "+", ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu.

Teraz si môžete vytvoriť novú prípravu.

Ak chcete rýchlo vložiť obrázok či iný dokument, použite tlačidlá v úvodnej kartičke príprav.

Vytváranie nových materiálov
Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?

Ak pripravujete pre žiakov test, môžete si najskôr vytvoriť jednotlivé otázky. Keď budete mať otázky pripravené, veľmi jednoducho z nich poskladáte test. Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?

Vytváranie novej otázky:
Otázka typu "ABCD"
Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Otázka typu "Zoraďovanie"
Otázka typu "Slepá mapa"
Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Otázka typu "Výber kategórie"
Otázka typu "Spájanie"
Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Otvorená otázka

Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u
Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?

Vytváranie materiálov:
V EduPage si môžete veľmi rýchlo vytvoriť prezentáciu k preberanej téme, ktorú premietnete žiakom na projektore/interaktívnej tabuli. Taktiež ju žiakom môžete prideliť, aby si mohli tému prejsť aj doma. V prezentácii môžete spojiť prezentačné slajdy s kontrolnými otázkami. Takto si ľahko overíte, či žiaci tému pochopili.
Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?

Ďalšie typy materiálov, ktoré si môžete dopredu pripraviť a neskôr ich prideliť žiakom, sú:

 • test
 • domáca úloha
 • projekt

  Ako zadať žiakom domácu úlohu?
  Ako vytvoriť nový test?
  Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
  Ako prideliť žiakom projekt?