วิธีแทรกสื่อการเรียนการสอนเข้าไปที่หัวข้อในแผนการสอน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

คลิกที่หัวข้อของแผนการสอน และกดปุ่ม "+" สีแดง เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน/การ์ดใหม่

หรือ กดที่สัญลักษณ์รูปภาพ หรือ ลวดหนีบ เพื่อแทรกรูปภาพหรือไฟล์ข้อความที่ท่านได้เตรียมไว้


การสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่
วิธีแนบไฟล์เข้าไปในการจัดเตรียม