Plány, prípravy, e-learning

Slovenčina   Ako vyučovať cez EduPage na diaľku?


Plány, prípravy, e-learning - Tematické plány (TVVP)

Slovenčina   Tematické výchovno-vzdelávacie plány - prehľad
Slovenčina   Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?
Slovenčina   Ako upraviť existujúci plán?
Slovenčina   Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?
Slovenčina   Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina   Ako si pripraviť tematické plány pre budúci školský rok?
Slovenčina   Ako naimportovať tematický plán z excelu/wordu?
Slovenčina   Ako sprístupniť svoj plán iným učiteľom?
Slovenčina   Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina   Ako zmeniť poradie tematických celkov/tém v existujúcom pláne?
Slovenčina   Ako zmazať plán?
Slovenčina   Ako pridať ku témam plánu prípravy?
Slovenčina   Kedy boli hodiny odučené?
Slovenčina   Ako si skopírovať plán, ak učím v paralených triedach?
Slovenčina   Zdieľanie plánu s inými učiteľmi
Slovenčina   Kam sa stratili moje hodiny z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?
Slovenčina   Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?


Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Štandardy - pohľad administrátora

Slovenčina   Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina   Prehľad zaradených štandardov v jednotlivých hodinách
Slovenčina   Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?
Slovenčina   Administrátor - Štandardy


Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Porovnávanie štandardov

Slovenčina   Porovnanie výsledkov tried v štandardoch


Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Štandardy

Slovenčina   Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina   Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?
Slovenčina   Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina   Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina   Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?


Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Štandardy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina   Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina   Ako sa dostanem k materiálom, ktoré k danému štandardu vytvorili iní učitelia?
Slovenčina   Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina   Ako sprístupniť študentom materiály na maturitu z EduPage?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy

Slovenčina   E-learning
Slovenčina   Ako začať s e-learningom?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Ako organizovať materiály v EduPage

Slovenčina   Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD
Slovenčina   Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?
Slovenčina   Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Slovenčina   Ako novovytváraný materiál uložím do príprav
Slovenčina   Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Slovenčina   Rýchla cesta ku prípravám cez denný rozvrh
Slovenčina   Ako si pridať materiály z Mojej knižnice k témam plánu?
Slovenčina   Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Slovenčina   Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?
Slovenčina   Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Slovenčina   Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina   Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Slovenčina   Ako si vyhľadám príklady z matematiky podľa konkrétnej témy?
Slovenčina   Ako pridať do príprav video?
Slovenčina   Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si v EduPage vytvoril?
Slovenčina   Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Slovenčina   Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?
Slovenčina   Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Ako vytvoriť nový materiál?

Slovenčina   Vytváranie nových materiálov
Slovenčina   Čo je to karta?
Slovenčina   Import otázok z textového editora (napr. z Wordu)
Slovenčina   Ako zapisovať matematické výrazy?
Slovenčina   Ako si urobiť kópiu karty? (svojej, školskej alebo globálnej)
Slovenčina   Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina   Ako zapisovať chemické vzorce?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina   Aké veľké súbory a aké typy môžem do EduPage nahrať?
Slovenčina   Ako obnoviť stratené/neuložené údaje pri vytváraní nových kariet
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako nastavím, aby si žiaci mohli prehrať zvukový súbor len jedenkrát?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Ako vytvoriť nový materiál? - Vytváranie testových otázok

Slovenčina   Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina   Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina   Otázka typu "ABCD"
Slovenčina   ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina   Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina   Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina   Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina   Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina   Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina   Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina   Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina   Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina   Otázka typu "Otvorená otázka"
Slovenčina   Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina   Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina   Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina   Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina   Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina   Popis záložky Prideliť
Slovenčina   Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina   Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina   Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Domáce úlohy

Slovenčina   Rôzne spôsoby ako zadať žiakom domácu úlohu
Slovenčina   Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina   Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina   Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina   Kontrola domácej úlohy
Slovenčina   Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina   Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina   Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina   Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina   Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina   Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina   Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina   Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina   Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina   Ako môžem poslať žiakovi naspäť opravenú úlohu?
Slovenčina   Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina   Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina   Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Testy

Slovenčina   Ako vytvoriť nový test?
Slovenčina   Ako vytvoriť nový test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Slovenčina   Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Slovenčina   Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako "znáhodniť" poradie otázok a odpovedí v teste?
Slovenčina   Ako schovať žiakom správne odpovede pri vypracovaní testu?
Slovenčina   Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Slovenčina   Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?
Slovenčina   Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?
Slovenčina   Počas online testu vypadol prúd alebo pripojenie do internetu. Čo s výsledkami?
Slovenčina   Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina   Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?
Slovenčina   Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?
Slovenčina   Manuálna úprava hodnotenia testu
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?
Slovenčina   Varianty tlačených testov
Slovenčina   Ako pripraviť test na tlač?
Slovenčina   Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu
Slovenčina   Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
Slovenčina   Študentovi počas testu vypadla elektrina/pokazil sa počítač - čo robiť?
Slovenčina   Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina   Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Slovenčina   Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Slovenčina   Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Testy - Vytváranie testových otázok

Slovenčina   Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina   Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina   Otázka typu "ABCD"
Slovenčina   ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina   Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina   Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina   Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina   Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina   Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina   Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina   Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina   Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina   Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina   Otázka typu "Otvorená otázka"
Slovenčina   Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina   Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina   Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina   Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina   Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina   Popis záložky Prideliť
Slovenčina   Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina   Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina   Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina   Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina   Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina   Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina   Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Testy - Zoskupovanie otázok

Slovenčina   Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
Slovenčina   Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?
Slovenčina   Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Slovenčina   Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?
Slovenčina   Výsledky testov so skupinami otázok
Slovenčina   Ako môžem zoskupiť otázky priamo v teste?
Slovenčina   Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako zrušiť zoskupenie otázok?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Výsledky

Slovenčina   Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina   Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina   Prečo EduPage vytvára pre každé pridelenie novú udalosť v IŽK?
Slovenčina   Ako môžem vidieť výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov?
Slovenčina   Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina   Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?
Slovenčina   Ako zapísať hodnotenie z DÚ/testu do už existujúcej udalosti?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina   Chcem/nechcem dostávať notifikácie o nových výsledkoch
Slovenčina   Ako vyhodnotiť otvorené otázky?
Slovenčina   Ako poslať alebo neposlať komentár k známke/hodnoteniu do žiackej knižky?
Slovenčina   Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina   Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina   Ako zverejní učiteľ žiakom výsledky z testu?
Slovenčina   Výsledky - filtrovanie podľa typu pridelenia
Slovenčina   Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina   Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Prezentácie, študijné materiály

Slovenčina   Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Slovenčina   Výhody prezentácií v EduPage
Slovenčina   Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina   Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina   Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina   Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Posielam žiakom študijný materiál a potrebujem, aby mi poslali vypracovanie


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Projekty

Slovenčina   Ako prideliť žiakom projekt?
Slovenčina   Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina   Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?
Slovenčina   Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina   Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina   Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina   Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina   Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina   Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina   Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina   Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina   Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Interaktívne hodiny

Slovenčina   Interaktívna hodina
Slovenčina   Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Slovenčina   Ovládanie interaktívnej hodiny
Slovenčina   Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Slovenčina   Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Slovenčina   Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Slovenčina   Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Slovenčina   Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slovenčina   Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Slovenčina   Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Slovenčina   Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?
Slovenčina   Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Štandardy

Slovenčina   Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina   Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?
Slovenčina   Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina   Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina   Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Štandardy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina   Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina   Ako sa dostanem k materiálom, ktoré k danému štandardu vytvorili iní učitelia?
Slovenčina   Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina   Ako sprístupniť študentom materiály na maturitu z EduPage?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina   Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina   Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina   Ako sa dostanem k materiálom, ktoré k danému štandardu vytvorili iní učitelia?
Slovenčina   Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?
Slovenčina   Ako sprístupniť študentom materiály na maturitu z EduPage?
Slovenčina   Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina   Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?


Plány, prípravy, e-learning - Prípravy - Materiály k Testovaniu 5,9 a EČ MS v EduPage

Slovenčina   Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Slovenčina   Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage
Slovenčina   Testy externej časti maturitnej skúšky z minulých rokov v EduPage
Slovenčina   Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?
Slovenčina   Prečo nevidím testy z externej maturity?
Slovenčina   Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom hotový test z EČ MS?
Slovenčina   Príprava na Testovanie 9 - kde nájdem testy v maďarskom jazyku?