Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Lithuania Hebrew

Materiály, ktoré vytvorili iní učitelia, sa zdieľajú v EduPage knižnici na základe výkonových štandardov, ku ktorým sa viažu.

Z horného menu vyberte štandardy. Označte jeden alebo viac štandardov, z ktorých chcete pripraviť test.

Ak k vybraným štandardom neexistujú žiadne otázky, zrejme si budete musieť vytvoriť svoje vlastné.

Ako pripraviť novú otázku?
Ako vytvoriť nový test?

Ak k vybraným štandardom existujú nejaké materiály, objavia sa v pravej časti obrazovky. Vyberte niekoľko kartičiek, ktoré chcete pridať do testu.

Zvoľte Test.

Ak máte test pripravený, stlačte v hornom menu Prideliť. Vyplňte názov testu.

  • Ak chcete len upovedomiť žiakov o termíne blížiacej sa písomky, zvoľte Vytvoriť novú udalosť/písomku.
  • Ak chcete žiakom povoliť, aby test robili online, zvoľte "Povoliť online".
  • Ak nechcete test prideliť žiakom, len si ho chcete pripraviť, zvoľte Zatiaľ nevytvárať pridelenie - označené žltou farbou.

    Stlačte Hotovo.

    Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)