Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Sú dva spôsoby zobrazovania testu alebo prezentácie:

1. zobrazovanie po jednotlivých otázkach, resp. slajdoch

2. zobrazovanie všetkých otázok, resp. slajdov za sebou

Učiteľ môže nastaviť režim zobrazovania v záložke Náhľad pri vytváraní, resp. editovaní testu, prezentácie.