Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ako vytvoriť v EduPage prezentáciu - VIDEONÁVOD
Výhody prezentácií v EduPage

Nastavte sa vo svojom pláne na tému, ku ktorej chcete vytvoriť prezentáciu. Stlačte červené tlačidlo "+" v pravom dolnom rohu a vyberte Prezentácia.

Prezentácia sa skladá z jednotlivých slajdov, ktoré tu nazývame karty.
Zvoľte "Vytvoriť nové karty".

Jednotlivé typy kariet sa navzájom odlišujú svojím rozložením - umiestnením textu a obrázka na karte. K dispozícii sú 4 typy slajdov. Prvý typ slajdu je len čisto textový.

Napíšte nadpis slajdu, text slajdu, vložte obrázok.

Na pridanie obrázka stlačte "Vybrať obrázok". Ak máte pripravený obrázok vo svojom počítači, zvoľte "Nahrať obrázok" v pravej časti dialógového okna. Ak nemáte pripravený obrázok a chcete si ho vyhľadať na internete, zvoľte "Hľadať na internete". Otvorí sa vyhľadávač obrázkov. Kliknutím na konkrétny obrázok sa vám tento vloží do karty. Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?

Ak chcete do slajdu vložiť ďalší prvok - obrázok, tabuľku, text, ... stlačte +.

Nový prvok môžete vložiť aj napravo.

Ak potrebujete pridať do prezentácie viac kariet, stlačte tlačidlo + (Pridať kartu).

Do prezentácie môžete veľmi jednoducho vložiť okrem slajdov aj kontrolné otázky. Žiaci si môžu po pozretí prezentácie overiť, čo si zapamätali.

Ak máte prezentáciu pripravenú, môžete si ju na záver pozrieť (Náhľad). Potom zvoľte "Prideliť".

Ak chcete prezentáciu prideliť žiakom, aby si ju pozreli, zvoľte "Vytvoriť nové pridelenie" v ľavej časti obrazovky - vyznačené červenou farbou. Pokiaľ ju nechcete prideliť, zvoľte "Teraz nevytvárať pridelenie". Neskôr ju pridelíte takto: Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?

Nakoniec ešte skontrolujte, či máte prezentáciu správne priradenú k téme vášho plánu (vyznačené modrou farbou).

Stlačte "Hotovo", prezentácia je pripravená.

Výhody prezentácií v EduPage
Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?
Interaktívna hodina