Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?

ako poslať žiakom prezentáciu, ako poslať žiakom materiál

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pod materiálom rozumieme test, prezentáciu alebo domácu úlohu.

Predpokladajme, že chceme prideliť Prezentáciu o Afrike študentom 6.D triedy.
Na karte prezentácie stlačte ikonu "Editovať pridelenie".

V záložke "Prideliť" skontrolujte vybratú triedu (hodinu) a stlačte Hotovo.


Ak prideľujete žiakom test na online vypracovanie, je potrebné zaškrtnúť "Povoliť vypracovať online". Potom sa vám otvoria ďalšie nastavenia, v ktorých môžete zadať isté obmedzenia, napr. čas otvorenia, čas na vypracovanie a podobne. Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?

Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?