Interaktívna hodina

English Slovenčina Polish Russian Čeština Lithuania Thai

Interaktívne hodiny - prehľad (VIDEONÁVOD)

EduPage interaktívne hodiny umožňujú učiteľovi oživiť vyučovaciu hodinu, zaujať žiakov a zapojiť ich do výkladu učiva. Zároveň má učiteľ prehľad o tom, či žiaci učivu rozumejú.

Ako na to?

Ľubovoľnú EduPage prezentáciu alebo otázku môže učiteľ premietnuť na interaktívnej tabuli alebo na projektore.
Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?

Stačí kliknúť na toto tlačidlo.

Žiakovi príde okamžite správa do EduPage mobilnej aplikácie a jedným klikom na túto zelenú správu sa pripojí k prezentácii.

Učiteľ prezentuje a žiaci sledujú výklad na interaktívnej tabuli alebo na projektore.

Akonáhle sa v prezentácii objaví otázka, žiaci na ňu môžu odpovedať cez mobilnú aplikáciu.

Učiteľ okamžite vidí odpovede žiakov. Žiaci dávajú väčší pozor na hodine, hodina ich viac baví. Učiteľ má spätnú väzbu, či žiaci učivu rozumejú a či môže vo výklade učiva pokračovať ďalej.

Po skončení hodiny nájde učiteľ odpovede žiakov v záložke Výsledky/Tabule a môže prípadne ohodnotiť aktivitu žiakov extra bodmi. Výsledky sú prepojené so žiackou knižkou.

Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?