Interaktívne hodiny

Slovenčina Interaktívna hodina
Slovenčina Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Slovenčina Ovládanie interaktívnej hodiny
Slovenčina Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Slovenčina Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Slovenčina Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Slovenčina Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Slovenčina Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Slovenčina Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Slovenčina Slajdy s viacerými obrázkami - ako zväčšiť obrázok?
Slovenčina Práca v skupinách na interaktívnej hodine
Slovenčina Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?
Slovenčina Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?