คาบเรียนเชิงโต้ตอบ

English Slovenčina Polish Russian Čeština Lithuania Thai

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ - วิดีโอ

คาบเรียนเชิงโต้ตอบของ EduPage จะช่วยให้ครูสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนในหัวข้อการเรียนการสอนนั้นๆได้ นอกจากนี้ครูยังจะสามารถดูภาพรวมความเข้าใจของนักเรียนในหัวข้อนั้นๆ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ครูสามารถเปิดสื่อนำเสนอหรือโจทย์คำถามใน EduPage บนกระดานที่มีระบบประมวลผลหรือโปรเจคเตอร์ได้ โดยกดที่ปุ่มตามภาพด้านล่าง

นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน EduPage ทันทีว่าครูกำลังเปิดสื่อนำเสนออยู่บนกระดาน ซึ่งนักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับสื่อนำเสนอโดยคลิกที่กล่องข้อความสีเขียว

ในขณะที่ครูกำลังนำเสนอสื่อนำเสนอ นักเรียนจะสามารถดูการนำเสนอบนกระดานที่มีระบบประมวลผลหรือโปรเจคเตอร์ไปพร้อมๆกับครู


และเมื่อมีโจทย์คำถามปรากฏขึ้นในสื่อนำเสนอ นักเรียนจะสามารถตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ทันที


ซึ่งครูจะสามารถมองเห็นคำตอบของนักเรียนได้ทันทีเช่นเดียวกัน

นอกจากการนำเสนอการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทำให้นักเรียนมีความจดจ่อในการเรียนยิ่งขึ้น การนำเสนอในรูปแบบนี้ยังส่งผลให้คาบเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ครูยังสามารถตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจในหัวข้อการเรียนการสอนที่กำลังสอนอยู่มากน้อยเพียงใด ในกรณีที่นักเรียนมีความเข้าใจในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ครูก็สามารถนำเสนอหัวข้อการเรียนการสอนถัดไปได้เลย

หลังจากคาบเรียน ครูสามารถเรียกดูคำตอบของนักเรียนได้ในเมนู "ผลคะแนน" > "กระดาน" ทั้งนี้ครูยังสามารถเลือกที่จะให้รางวัลนักเรียนโดยการให้คะแนนพิเศษได้อีกด้วย ซึ่งผลคะแนนจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับ "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
องค์ประกอบการดำเนินการในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน
สไลด์ที่มีรูปภาพหลายรูป - วิธีขยายขนาดรูปภาพ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน
การทำงานเป็นกลุ่มในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีตั้งค่าเพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นเพียงแค่สไลด์คำถามในสมาร์ทโฟนของพวกเขา