Prezentácie, študijné materiály

Slovenčina Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Slovenčina Výhody prezentácií v EduPage
Slovenčina Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť viac ako jeden obrázok?
Slovenčina Ako upraviť veľkosť obrázka v otázke?
Slovenčina Ako môžem pridať k téme plánu zvukovú nahrávku?
Slovenčina Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Posielam žiakom študijný materiál a potrebujem, aby mi poslali vypracovanie