Vytváranie nových materiálov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Organizovanie príprav v EduPage - VIDEONÁVOD

Vo svojom pláne sa nastavte na tému, s ktorou vytváraný materiál tematicky súvisí.
Stlačte červené "+", ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu.

Vyberte, čo chcete vytvoriť:

V prostredí EduPage na vytváranie príprav rozlišujeme dva druhy príprav:

 • materiál
 • karta

  Materiálom sa rozumie test, domáca úloha, prezentácia, či projekt.
  Kartou je jedna testová otázka, jeden snímok prezentácie, obrázok, text a podobne. Čo je to karta?

  Testy sa skladajú z jednotlivých testových otázok, kariet. Jednotlivé karty učiteľ nemôže žiakom prideliť, musí ich najskôr vložiť do testu, domácej úlohy, či do prezentácie.

  Vytváranie novej otázky:
  Otázka typu "ABCD"
  Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
  Otázka typu "Výber správnej odpovede"
  Otázka typu "Zoraďovanie"
  Otázka typu "Slepá mapa"
  Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
  Otázka typu "Výber kategórie"
  Otázka typu "Spájanie"
  Otázka typu "Výber správneho obrázka"
  Otvorená otázka

  Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u
  Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
  Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?

  Vytváranie nového materiálu:
  Prezentácia: Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
  Domáca úloha: Ako zadať žiakom domácu úlohu?
  Test: Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
  Test: Ako vytvoriť nový test?
  Projekt: Ako prideliť žiakom projekt?
  Ohlásiť písomku: Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?