Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Písomky/skúšanie - VIDEONÁVOD

Nastavte sa na tému plánu, z ktorej bude písomka alebo skúšanie.

Stlačte "+" v pravom dolnom rohu.

Zvoľte "Naplánovať písomku".

Otvorí sa záložka "Prideliť" z horného menu. Skontrolujte "Témy na štúdium". Pomocou nich oznámite žiakom témy, z ktorých bude písomka. Môžu to byť jednak témy z vášho plánu, alebo to môžu byť vybrané výkonové štandardy. Načo slúžia "Témy na štúdium"?

Načo je to dobré? Žiaci budú vedieť, z čoho je písomka a EduPage im môže pomôcť pripraviť sa na ňu, ako uvidíte ďalej.

Pri výbere dátumu sa otvorí prehľad naplánovaných udalostí pre túto triedu - DÚ, písomky, skúšanie, projekty atď. Každý farebný štvorček v prehľade znamená jednu udalosť.

Ak sa nastavíte na konkrétny deň, dozviete sa podrobnosti o týchto udalostiach.

V EduPage si môžete test/písomku aj pripraviť. Buď si ju vytlačíte, alebo ju môžete prideliť žiakom na online vypracovanie. Ako vytvoriť nový test?

Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov