DÚ a písomky

Slovenčina   Prehľad - zadania
Slovenčina   Administrátor - prehľad zadaných DÚ, testov, projektov a písomiek


DÚ a písomky - Domáce úlohy

Slovenčina   Rôzne spôsoby ako zadať žiakom domácu úlohu
Slovenčina   Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina   Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina   Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina   Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina   Kontrola domácej úlohy
Slovenčina   Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina   Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina   Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina   Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina   Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina   Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina   Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina   Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina   Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina   Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina   Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina   Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina   Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina   Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina   Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina   Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina   Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina   Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina   Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina   Ako môžem poslať žiakovi naspäť opravenú úlohu?
Slovenčina   Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina   Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina   Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?


DÚ a písomky - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina   Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina   Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina   Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina   Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina   Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina   Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina   Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina   Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?