Načo slúžia "Témy na štúdium"?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Študijnými témami môžu byť buď témy vášho plánu alebo vybrané výkonové štandardy ŠVP.

Oznámenie písomky
Ak oznamujete žiakom termín písania testu alebo písomky, k oznámeniu môžete pripojiť zoznam študijných tém, z ktorých bude písomka. Ak ku týmto študijným témam existujú nejaké materiály (otázky/príklady), EduPage môže z nich žiakov vyskúšať. Žiaci sa tak môžu lepšie pripraviť na písomku.

Žiaci dostanú notifikáciu v EduPage o blížiacej sa písomke.

Keď stlačia tlačidlo "Vyskúšaj ma z týchto tém", EduPage žiakovi pripraví test z uvedených študijných tém. Použije na to otázky, ktoré ste k týmto témam vytvorili vy a sú zaradené k vybraným témam plánu. Alebo použije otázky, ktoré existujú v EduPage ku vybraným výkonovým štandardom.

Veľmi jednoducho to ide aj v mobilnej aplikácii.