Som zriaďovateľ

Slovenčina Ako zistím, ktorú školu navštevujú naše deti
Slovenčina Kde v aScOrbit vidím otvárané odbory našich stredných škôl?
Slovenčina Kde v aScOrbit vidím, koľko uchádzačov sa hlási na jednotlivé odbory?
Slovenčina Potrebujem podrobnejšie informácie. Ako si ich zobrazím?
Slovenčina Ako pridať do aScOrbit ďalšieho používateľa?
Slovenčina Stredná škola nám posunula uchádzača, ktorý sa odvolal. Kde ho nájdem?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť odvolanie neprijatého uchádzača?
Slovenčina Ako vygenerujem rozhodnutie o odvolaní uchádzača?
Slovenčina Kde si pozriem, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?
Slovenčina Nevidím zaškrtávač pri uchádzačovi a nemôžem mu vygenerovať rozhodnutie
Slovenčina Uvidia rozhodnutie aj uchádzači, ktorí nemajú EduPage?
Slovenčina Ako sa uchádzač dozvie o rozhodnutí zriaďovateľa o odvolaní?
Slovenčina Na rozhodnutí chceme mať pečiatku školy a podpis riaditeľa
Slovenčina Ako si vytlačím odvolanie uchádzača?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť rozhodnutie školy o neprijatí uchádzača?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť prihlášku uchádzača, ktorý sa odvolal?
Slovenčina Žiaci so statusom utečenca
Slovenčina Ako si aktualizujem údaje v aScOrbit počas dňa?
Slovenčina Kde nájdem informácie zo zápisu/z el. prihlášky budúcich prváčikov?
Slovenčina Ako zistím, ktoré školy realizujú anonymný dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022 cez EduPage?
Slovenčina Ako si pozriem výsledky anonymného dotazníka Hodnotenie riaditeľov 2022?
Slovenčina Čo je "Preberací protokol" pre anonymný dotazník Hodnotenie riaditeľov 2022?
Slovenčina Ako porovnám výsledky anonymného dotazníka na našich školách?
Slovenčina Ako upraviť rozpis DŽP o počet schválený zriaďovateľom
Slovenčina Kategórie odborov na stredných odborných školách
Slovenčina Kde uvidím počet študentov v odboroch s nedostatočným počtom absolventov a nad rozsah potrieb trhu práce?
Slovenčina Maturanti - úspešnosť a porovnanie škôl