Ako vytvoriť nový test?

test, testy, prideliť test, ako zadám žiakom test, tvorba testov, ako vytvorit test

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej pripravujete test (tento krok je dôležitý preto, aby ste novovytvorený test mali správne priradený k téme vášho plánu).

Stlačte "+" v pravom dolnom rohu.

Vyberte "Test"

Pokiaľ si chcete do testu vyrobiť nové otázky, zvoľte tlačidlo "Vytvoriť nové karty". Ako pripraviť novú otázku?

V záložke Aktuálny materiál môžete nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky. Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?

Test si môžete pripraviť dopredu bez toho, aby ste ho prideľovali žiakom. Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Ak ho chcete prideliť postupujte takto: Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?

Ak chcete pripravený test tlačiť, môžete si vytvoriť viac variantov testu tak, že zamiešate poradie otázok alebo odpovedí (pri otázkach typu ABCD) . Varianty tlačených testov

Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov