Varianty tlačených testov

English Slovenčina Russian Čeština

Keď si učiteľ pripravuje pre žiakov test, ktorý chce vytlačiť a dať žiakom vypracovať na papieri, môže si vytvoriť viac variantov testu (napr. skupina A, skupina B, skupina C). Tie sa budú líšiť poradím otázok a poradím odpovedí napr. v ABCD otázkach.

V záložke Tlač vyberte, koľko variantov má mať test. Systém vygeneruje zadaný počet variantov. Zostavu si môžete vytlačiť alebo uložiť do PDF.

Tlačené testy generované z EduPage môžete opravovať pomocou nástroja na opravovanie: Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?

Pokiaľ ste však do testu zaradili zoskupenia úloh, potom systém vyberie každému žiakovi po jednej úlohe z každého zoskupenia a tým pádom bude mať každý žiak inú sadu úloh. Viac informácií o generovaní tlačených testov zo zoskupení úloh i o opravovaní takýchto testov v EduPage sa dozviete v tomto návode: Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)

Viac návodov:
Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?
Tlačené testy
Testy