Prípravy / DÚ / Testy - Testy

Slovenčina Testy v EduPage - základné informácie
Slovenčina Ako vytvoriť nový test?
Slovenčina Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Ako znáhodniť alebo zafixovať poradie otázok v teste?
Slovenčina Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?
Slovenčina Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Slovenčina Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov
Slovenčina Ako zapísať známku z online testu a preniesť ju do žiackej knižky?
Slovenčina Počas online testu vypadol prúd alebo pripojenie do internetu. Čo s výsledkami?
Slovenčina Ako môžem v teste zafixovať kartu, napr. úvodnú kartu s pokynmi?
Slovenčina Dva režimy zobrazovania testu/prezentácie (po jednej otázke/karte, alebo všetky naraz)
Slovenčina Prečo si žiaci nemôžu v teste opraviť odpovede na predchádzajúce otázky?
Slovenčina Manuálna úprava hodnotenia testu
Slovenčina Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Prideľujem testy online, ale niektorí žiaci nemajú prístup k internetu
Slovenčina Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Slovenčina Ako si urobiť kópiu testu tak, aby som mohol otázky modifikovať?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi testom na precvičovanie a online písomkou?
Slovenčina Študentovi počas testu vypadla elektrina/pokazil sa počítač - čo robiť?
Slovenčina Prečo vidím akési neúplné výsledky žiakov počas vypracovania?
Slovenčina Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Slovenčina Niektorí žiaci majú test v stave Priebežné odpovede aj po vypršaní času na test. Prečo?
Slovenčina Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?
Slovenčina Ako spojiť otázky z dvoch testov do jedného?
Slovenčina Ako zobraziť žiakom váhu otázok v teste, tj. počet bodov za otázky?
Slovenčina Porovnávacie testovanie v ročníku


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Vytváranie testových otázok

Slovenčina Ako pripraviť novú otázku?
Slovenčina Otázka typu "ABCD"
Slovenčina Otázka typu "ABCD" - horizontálne rozloženie možností
Slovenčina ABCD otázky s viacerými správnymi odpoveďami
Slovenčina Ako v ABCD otázke zafixovať poradie odpovedí?
Slovenčina Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Slovenčina Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?
Slovenčina Rozšírené možnosti dopisovacej otázky
Slovenčina Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Slovenčina Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie"
Slovenčina Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností
Slovenčina Otázka typu "Slepá mapa"
Slovenčina Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Slovenčina Otázka typu "Výber kategórie"
Slovenčina Otázka typu "Spájanie"
Slovenčina Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?
Slovenčina Otvorená otázka
Slovenčina Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Slovenčina Ako vložím do otázky nápovedu alebo riešenie?
Slovenčina Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?
Slovenčina Ako vytvoriť dopisovací diktát
Slovenčina Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Slovenčina Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Prideľovanie materiálov

Slovenčina Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Popis záložky Prideliť
Slovenčina Ako existujúci materiál/test pridelím inej triede?
Slovenčina Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?
Slovenčina Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?
Slovenčina Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?
Slovenčina Pri prideľovaní testu mi ukazuje nesprávny čas, je posunutý
Slovenčina Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Slovenčina Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?
Slovenčina Ako sa dozviem, že žiaci vypracovali test/DÚ?
Slovenčina Ako si test dopredu pripraviť a prideliť ho žiakom až neskôr?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako si môžu žiaci doma overiť, čo si z hodiny zapamätali?
Slovenčina Odovzdávanie HTML súborov do EduPage
Slovenčina Ako počas vypracovávania testu predĺžiť žiakom čas na test?
Slovenčina Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Zoskupenia otázok, varianty testov

Slovenčina Čo je zoskupenie otázok a na čo je to dobré?
Slovenčina Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
Slovenčina Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?
Slovenčina Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?
Slovenčina Prečo je výhodné zoskupovať rovnaké typy otázok do skupiny?
Slovenčina Výsledky testov so zoskupeniami otázok
Slovenčina Ako môžem zoskupiť otázky priamo v teste?
Slovenčina Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?
Slovenčina Ako zrušiť zoskupenie otázok?
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Tlačené testy

Slovenčina Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?
Slovenčina Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?
Slovenčina Varianty tlačených testov
Slovenčina Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)


Prípravy / DÚ / Testy - Testy - Vetvenie otázok

Slovenčina Čo je vetvenie otázok (kariet) a na čo slúži?
Slovenčina Vetvenie otázok v karte
Slovenčina Vetvenie otázok v teste
Slovenčina Ako skopírovať podmienku na zobrazenie karty do inej otázky/karty?