Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?

nástroj na opravu tlačených testov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak učiteľ vytvorí v EduPage test, vytlačí ho a dá vypracovať žiakom na papier, môže ho opraviť pomocou EduPage. Výhodou potom je, že výsledky testu bude mať prehľadne uložené v EduPage.

Pri vytváraní testu v záložke Prideliť zvolí "Nezverejniť žiakom - iba na tlač".

Po vypracovaní testu v hornom menu treba zvoliť "Výsledky". Vľavo je zoznam pridelení - testov, domácich úloh a podobne. Vyberte pridelenie (test, domácu úlohu), ktorú chcete hodnotiť.

Pre daný test sa objaví menu pre vyhodnocovanie. Z neho vyberte "Odpovede žiakov". V pravom paneli sa nastavte na konkrétneho žiaka.

Pre každú otázku sa zobrazí žlté hodnotiace oknienko. Obsahuje tri dopĺňacie políčka, dve tlačidlá pre správnu a nesprávnu odpoveď a šípky < a > pre pohyb po jednotlivých otázkach.

Do prvého políčka môžete zadať odpoveď študenta (pri otázkach typu ABCD zadáte, napr. "c" (prípadne "a,c" ak je viac správnych odpovedí), pri doplňovacích otázkach zadáte hodnotu, ktorú študent vyplnil). Alebo môžete jednoducho stlačiť zelené tlačidlo, ak je odpoveď správna, alebo červené tlačidlo s "x", ak je odpoveď nesprávna.

Druhá možnosť hodnotenia je, že v druhom okienku zadáte počet bodov, ktoré dáte žiakovi za danú odpoveď - napríklad pri otvorených otázkach.

Do tretieho oknienka môžete zadať komentár k odpovedi.

Pomocou šípok "< a >" môžete prechádzať a ohodnotiť postupne všetky otázky.

Viac návodov:
Tlačené testy
Testy