Ako vytvorit testy na tlač zo zoskupení otázok? (Varianty testov)

varianty testov, varianty

English Slovenčina Russian Čeština

Zoskupenia otázok umožňujú učiteľovi predchádzať opisovaniu medzi žiakmi tým, že každý žiak dostane iný, napríklad žiaci majú rovnaké typy úloh, ale s inými číslami. Zoskupenia otázok, varianty testov

Systém pri generovaní testu vyberá žiakovi z každého zoskupenia jednu otázku (pokiaľ učiteľ nenastaví iný počet).

Túto užitočnú funkciu systému EduPage môžete použiť aj v prípade, že pripravujete v EduPage testy na tlač, tj. žiaci ich nebudú robiť online, ale budú ich písať v škole na papier.

Pripravte test zo zoskupení otázok: Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?
a v záložke Tlač zvoľte počet variantov, ktoré chcete vytlačiť:

Prideľte ho "Iba na tlač". Týmto sa vám v záložke Výsledky vytvorí nové pridelenie s názvom testu.

Ak chcete, aby prišla žiakom notifikácia o plánovanej písomke, vytvorte udalosť typu písomka, zadajte dátum a hodinu.

Keďže každý žiak má iný test, opravovanie takýchto testov by bolo pre učiteľa časovo oveľa náročnejšie. EduPage však ponúka šikovnú pomôcku na opravu tlačených testov a to aj v prípade testov, ktoré boli generované zo zoskupení.

Pokiaľ ste pri príprave testu zvolili, že test bude mať viac variantov, v záložke Výsledky/Odpovede sa nachádza stĺpec Variant.

Kliknutím vyberte pri žiakovi ten variant testu, ktorý žiak písal. Systém nastaví v danom variante otázky v tom poradí, ako ich písal žiak v teste.

Do políčok zadajte odpovede žiaka. Systém odpovede automaticky vyhodnotí. Uložte zmeny.

Niektoré typy otázok sa budú možno lepšie opravovať v záložke Odpovede žiakov. Odpoveď žiaka vpíšte do vyznačeného políčka v žltom okienku. Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?

Pozn. Pri zadávaní odpovedí vám môže pomôcť, ak do hlavičky testu vložíte odpoveďový hárok a tam žiaci vpíšu svoje odpovede.

Viac návodov:
Testy
Tlačené testy
Zoskupenia otázok, varianty testov