Ako urobiť test neviditeľný pre žiakov

viditeľnosť, neviditeľnosť

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Učiteľ si môže pripraviť test pre žiakov vopred. Pochopiteľne nechce, aby sa žiaci nejakým spôsobom ku testu dostali.

Viditeľnosť materiálu je jedno z nastavení v ľavej spodnej časti každej karty.

Zelená ikona - materiál/kartu vidia aj žiaci, modrá ikona - materiál/kartu vidí iba učiteľ.

Ak učiteľ pridelí žiakom test, pridelením im ho systém automaticky zviditeľní. Tj. nie je potrebné (a ani žiadúce) meniť viditeľnosť testu.

Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?