วิธีสร้างแบบทดสอบใหม่

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือกหัวข้อจากแผนการสอนที่ต้องการจะจัดเตีรยมแบบทดสอบ (ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นถูกแนบอยู่ในหัวข้อของแผนการสอนที่ถูกต้อง)

กดปุ่ม "+" สีแดง ที่มุมล่างขวา แล้วเลือก "แบบทดสอบ"

คลิก "ค้นหาการ์ดที่มีอยู่แล้ว" เพื่อเพิ่มการ์ดคำถามที่มีอยู่แล้วในระบบเข้าไปในแบบทดสอบ

ท่านสามารถค้นหาการ์ดคำถามที่เหมาะสมได้จากที่ใดบ้าง:

 • ห้องสมุด(เนื้อหามาตรฐาน)ใน EduPage ซึ่งจะมีสื่อการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นได้สร้างเอาไว้แล้วและได้แชร์สื่อเหล่านั้นตามเนื้อหามาตรฐาน
 • การจัดเตรียมของท่านสำหรับรายวิชาปัจจุบัน (แผนชั้นเรียน)
 • รายการสื่อการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาทั้งหมดของท่าน (ห้องสมุดของฉัน)

  เมื่อท่านเจอการ์ดคำถามที่เหมาะสม กดที่การ์ดคำถามนั้นเพื่อเลือก แล้วจึงกด "เพิ่มเข้าไปในสื่อการเรียนการสอน"

  ที่เมนูด้านบน ท่านจะเห็นว่าท่านได้เพิ่มการ์ดคำถามเข้าไปในแบบทดสอบ (สื่อการเรียนการสอน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ์ดที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานี้จะมีขอบสีเขียว

  ทั้งนี้ ท่านสามารถเพิ่มการ์ดคำถามเข้าไปในแบบทดสอบพร้อมกันได้ทีละหลายการ์ดในแต่ละครั้ง

  ในกรณีที่ท่านต้องการสร้างการ์ดคำถามใหม่ กรุณาเลือก "สร้างการ์ดคำถามใหม่"

  จากนั้นเลือกประเภทการ์ดคำถามที่ท่านต้องการ ทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งเมื่อท่านต้องการสร้างการ์ดคำถามเพิ่ม

  การ์ดคำถามแบบเลือกตอบ ("กขคง")
  การ์ดคำถามแบบ"เติม/เลือกคำตอบ"
  การ์ดคำถามแบบ "การเรียงลำดับ"
  การ์ดคำถามแบบ "แผนภูมิรูปภาพ"
  การ์ดคำถามแบบ "การจัดกลุ่ม"
  การ์ดคำถามแบบ "การจับคู่"
  การ์ดคำถามแบบ "คำถามปลายเปิด"
  วิธีกรอกนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในคำถาม

  เมื่อท่านสร้างแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสลับสับเปลี่ยนลำดับของทั้งคำถามและคำตอบ (ในคำถามแบบเลือกตอบ "กขคง") เพื่อสร้างแบบทดสอบหลายชุด

  ทั้งนี้ท่านสามารถดูแบบทดสอบทั้งแบบออนไลน์หรือแบบพิมพ์บนกระดาษ ก่อนที่จะส่งให้นักเรียนเริ่มทำ

  กดปุ่ม "กำหนด" เพื่อประกาศกำหนดวันสอบให้นักเรียนทราบ ซื่งนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ได้ด้วย

  ข้อมูลที่ท่านจะมองเห็นในเมนู "กำหนด"

 • กรอบสีเขียว: กรอกรายละเอียดของสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การจัดเตรียม เนื้อหามาตรฐานที่ใช้ และหัวข้อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
  "เนื้อหามาตรฐาน" ใน EduPage คืออะไร
  "หัวข้อการเรียนการสอน" คืออะไร
 • กรอบสีม่วง: ประกาศกำหนดวันสอบให้นักเรียนทราบ
 • กรอบสีฟ้า: กำหนดแบบทดสอบให้กับชั้นเรียนอื่นๆ
 • กรอบสีส้ม: อนุญาตให้นักเรียนใช้ออนไลน์ได้ - นักเรียนสามารถมองเห็นแบบทดสอบและทำแบบทดสอบออนไลน์ได้
 • กรอบสีน้ำตาล: ตั้งค่าการประเมินแบบทดสอบโดยอัตโนมัติ

  ในกรณีที่ท่านยังไม่ต้องการกำหนดแบบทดสอบให้นักเรียนในตอนนี้ เลือก "ยังไม่สร้างการกำหนด"

  เมื่อท่านสร้างแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด "ยืนยัน"