Ako zadať žiakom domácu úlohu?

English Slovenčina Polish Hebrew

Jednoduchú domácu úlohu typu "Naučte sa básničku" alebo "Vypočítajte príklady na str. 18/3-5" môžete zadať buď cez elektronickú triednu knihu: Učiteľ - domáce úlohy z ETK, alebo veľmi jednoducho cez tlačidlo Štart: Ako zadať žiakom jednoduchú textovú domácu úlohu?

Takisto môžete žiakom zadať domácu úlohu zo svojho plánu cez červené + Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?