Otvorená otázka

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. (Tým, že sa nastavíte na tému plánu, nová otázka sa vám automaticky zaradí ku téme.)

Vyberte kartu typu "Otvorená otázka".

Napíšte zadanie úlohy.

Žiaci sem môžu písať svoje odpovede a môžu pripojiť súbor.

Tento typ otázky nie je možné vyhodnocovať automaticky. Je možné ich ohodnotiť manuálne

Ako vyhodnotiť otvorené otázky?

Otvorená otázka slúži napríklad aj na zadávanie domácich úloh takého typu, kde majú žiaci odovzdať súbor - napríklad na informatiku.

Pokiaľ učiteľ nechce, aby mu žiaci odovzdávali súbor, je možné vypnúť možnosť priložiť súbor zvolením Disabled v tomto nastavení:

Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?