Otázka typu "Výber správneho obrázka"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. (Tým, že sa nastavíte na tému plánu, nová otázka sa vám automaticky zaradí ku téme.)

Vyberte kartu typu "Výber správneho obrázka".

V tomto type otázky je úlohou žiaka kliknúť na správny obrázok.

Na jednu stranu napíšte text a na druhú stranu zvoľte "Pridať obrázok"

Obrázky môžete priamo na tomto mieste vyhľadávať na webe, alebo si ich môžete vyhľadať na disku svojho počítača.

Ak umiestnite obrázky na pravú stranu a text na ľavú, dostanete opačný typ úlohy: