Ako prideliť žiakom projekt?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Stlačte červené + v pravom dolnom rohu.


Zvoľte "Projekt".

Vyplňte názov projektu a termín na odovzdanie. Stlačte "Hotovo".

Ak chcete žiakom napísať podrobnejšie informácie o projekte, treba ísť do záložky "Aktuálny materiál" v hornom menu. Napíšte informácie, stlačte Uložiť (kartu) a Hotovo.

Žiaci budú informovaní o pridelení projektu správou v EduPage, resp. notifikáciou v mobilnej aplikácii.

Pomocou "Pridať súbor" môžu nahrať súbor. Ak ho chcú odovzdať, stlačia "Hotovo". Ak si ho chcú zatiaľ len uložiť a neodovzdať, zvolia "Uložiť".

Odovzdané projekty žiakov nájdete v záložke Výsledky/Známky.

Tu môžete priamo prácu žiakov aj ohodnotiť.

Pre zverejnenie výsledkov v žiackej knižke stlačte Uložiť a zverejniť zmeny.

Ak chcete niektorému zo žiakov vrátiť projekt na prepracovanie, môžete to priamo tu: Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?

Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Nástroj na opravovanie odfotených riešení