Ako vrátiť žiakom projekt na prepracovanie?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak chcete vrátiť žiakovi projekt na prepracovanie, v záložke Výsledky/Známky
zvoľte stav "Na prepracovanie".

Žiakovi môžete napísať komentár. Zvoľte "Uložiť".

Žiak dostane správu o tom, že má projekt prepracovať.

Keď žiak pošle druhú verziu projektu, učiteľ vidí, že pri tomto žiakovi pribudol nový pokus. Skontroluje novú verziu projektu a môže ju ohodnotiť.

Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?