Učitelia

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

Tu môžete použiť tlačítka Nový..., Editovať...,a Zmazať na pridanie nového učiteľa, editovanie alebo zmazanie učiteľov. Pomocou tlačítka Voľno... je možné zadať bloky, kedy vybraný učiteľ nemôže učiť.

Tiež môžete nastaviť:

• Úväzok – zadajte úväzok učiteľa (hodiny, ktoré učí)
• Farba – vyberte farbu pre učiteľa
• Detaily – nastavte ostatné vlastnosti. To obsahuje napr. maximálny počet okien (medzier v rozvrhu), počet dní, v ktorých môže učiteľ vyučovať a tiež maximálny počet hodín, ktoré môže učiť za sebou.
• Ofarbiť všetko – priradí štandardné farby všetkým učiteľom.

Detailnejšie informácie nájdete v týchto článkoch:
Úväzky
Zadávanie Detailov učiteľa
Ako zadať učiteľovi delené hodiny?