Zadávanie Detailov učiteľa

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

V tomto dialógu môžete nastaviť tieto podmienky:

1. Obmedziť počet okien v rozvrhu učiteľa. Pozrite: Okná v rozvrhu učiteľa

2. a 3. Obmedziť počet dní, v ktorých učiteľ vyučuje a Učiteľ nemôže mať 3 okná za deň. Pozrite: Na škole máme učiteľa, ktorý učí iba dva dni v týždni a nezáleží na tom, ktoré dni to sú.

4. Maximálny počet prechodov medzi budovami za deň.
Pozrite: Presuny medzi budovami

5. Nastaviť min./max. počet hodín za deň. Pozrite: Ako zadať učiteľovi min. a max. počet hodín za jeden deň?

6.Obmedziť počet hodín za sebou. Tento počet určuje maximálny počet hodín, ktoré učiteľ môže učiť bez prestávky. Pozrite: Naši učitelia nemôžu učiť viac než 6 hodín za sebou

7. Max. počet na otáznikových. Pozrite: Ako zadať, keď učiteľ môže učiť len jednu 7. hodinu?

Poznámky:
- ak do bodov 1 6 nezadáte žiadne údaje, budú aplikované všeobecné hodnoty nastavené v menu Rozvrh/Parametre.

- tlačítkom "Nastaviť všetkým" môžete nastavenie skopírovať pre viacerých, alebo i všetkých učiteľov.