Presuny medzi budovami

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Existujú tri základné podmienky na presuny medzi budovami.

Najskôr pridajte budovy. Pozri: Ako zadať budovy

1. Trieda môže byť iba v jednej budove za deň - znamená, že triedy (a študenti) sa nemôžu presúvať medzi budovami počas dňa (štandardná požiadavka škôl, preto je táto možnosť zvolená automaticky).

2. Počet vyučovacích hodín potrebných na prechod medzi budovami - toto číslo znamená, ako dlho trvá presun medzi budovami v rámci nastavených periód (vyučovacích hodín). Ak nastavíte 1, znamená že učiteľ potrebuje jednu voľnú vyučovaciu hodinu na presun. Nastavená "0" znamená, že budovy sú blízko seba a učiteľovi stačí na presun prestávka medzi hodinami /teda program nebude automaticky generovať rozvrh s dierami, kvôli presunom/.

V rozvrhoch online:

3. Presuny pre jednotlivých učiteľov - v podmienkach učiteľa môžete nastaviť maximálny počet presunov za deň a týždeň. Použite "Nastaviť ďalším" pre skopírovanie nastavených podmienok iným učiteľom.

V rozvrhoch online:

Pozri tiež:
Max rôznych budov za deň (#58)