Ako zadať budovy

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Poznámka: Ak na vašej škole prebieha vyučovanie v rámci jednej budovy alebo ak vám pri tvorbe rozvrhu nezáleží na presune medzi budovami, tak budovy nemusíte vôbec zadávať.

Zadanie budov je celkom jednoduché:

Krok 1. Najkôr zadajte, že máte viac budov a to v menu Voľby/Rozšírené:

Krok 2. Pre každú triedu môžete určiť budovu, v ktorej sídli:

Bude ešte potrebné zadať podmienky týkajúce sa budov. Pozrite tiež Presuny medzi budovami