Presuny medzi budovami

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Poznámka: Najskôr je potrebné zadať budovy. Pozrite Ako zadať budovy

Ohľadom presunu medzi budovami sú 3 podmienky:

Prvé dve podmienky sú v dialógovom okne Budovy:

Tu môžete zadať:

1) Že študenti triedy sa nemôžu počas dňa presúvať medzi budovami (to je typické).

2) Ako dlho trvá učiteľovi presun medzi budovami. Tu keď zadáte 1, znamená to, že učiteľ potrebuje jednu voľnú hodinu na presun medzi budovami. Ak zadáte 0, tak to znamená, že budovy sú veľmi blízko seba a učiteľ sa môže jednoducho presunúť počas prestávky medzi hodinami.

Tretia podmienka je umiestnená v detailoch učiteľa:

Tam je možné pre učiteľa obmedziť maximálny počet presunov počas dňa.