Naši učitelia nemôžu učiť viac než 6 hodín za sebou

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Všeobecnú hodnotu pre všetkých učiteľov môžete nastaviť v menu Rozvrh - Parametre:

Ak je nastavená hodnota napr. 6, potom učitelia nemôžu učiť hodiny 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. (7 hodín súvisle) , ale môžu učiť napr 1.,2.,-.,4.,5.,6.,7.,8.hodinu (teda 2 hodiny - pauza - 5 hodín).

Ak vám nezáleží na počte po sebe idúcich hodín a vaši učitelia môžu alebo musia učiť viac hodín za sebou, potom jednoducho túto možnosť vypnite (odškrtnite).

Maximálny počet za sebou nasledujúcich hodín môžete zadať aj pre každého učiteľa individuálne (podmienkou je povolená a nastavená všeobecná hodnota):

Pozri tiež:
Teachers can not teach more than 3 consecutive periods without counting Planning time