Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Učitelia

Slovenčina Okná v rozvrhu učiteľa
Slovenčina Na škole máme učiteľa, ktorý učí iba dva dni v týždni a nezáleží na tom, ktoré dni to sú.
Slovenčina Učiteľ XY vyučuje v 5.A dve hodiny za týždeň, ale obe sú poobede.
Slovenčina Pre každú hodinu potrebujeme mať k dispozícii jedného voľného učiteľa
Slovenčina Ako by sa dali rovnomerne rozmiestniť prvé/posledné hodiny všetkých učiteľov?
Slovenčina Triedni učitelia musia učiť prvú hodinu
Slovenčina Naši učitelia nemôžu učiť viac než 6 hodín za sebou
Slovenčina Ako zadať, keď učiteľ môže učiť len jednu 7. hodinu?
Slovenčina Ako zadať učiteľovi min. a max. počet hodín za jeden deň?
Slovenčina Máme 10 dňový rozvrh (dvojtýždňový), chceme hodiny učiteľa rovnomerne rozdeliť do tých 2 týždňov
Slovenčina Ako zabezpečiť obednú prestávku pre učiteľov
Slovenčina Each teacher shall have one or two free afternoon
Slovenčina Dvaja učitelia nemôžu učiť na rovnakej vyučovacej hodine.
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť za sebou 4. hodinu pre 5. ročník a 5. hodinu pre 6. ročník.
Slovenčina Každý učiteľ musí mať aspoň jednu hodinu do obeda.
Slovenčina Na každej vyučovacej hodine potrebujeme dvoch voľných učiteľov (na zaistenie suplovania)
English Teacher cannot teach both in the morning and in the afternoon
English Our teachers have substitution duty lessons, we need min 2 at each period
English Teacher cannot teach in two different classes in one day
English Teacher can teach max 2 periods per day in one class
Slovenčina Tri hodiny z piatich sú s dvoma vyučujúcimi (hodiny s asistentom).
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť tri po sebe idúce hodiny v jednej triede
Slovenčina Ako zabezpečiť, aby učiteľ začínal vždy najneskôr na druhej vyučovacej hodine.
Slovenčina Učiteľ nemôže mať okno väčšie ako 2 hodiny
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť aj na 6. a 7. vyučovacej hodine. Môže učiť iba na jednej z nich.
English Teacher can teach max 5 lessons per day, but only twice in week
English Our teacher must teach in consecutive days
English Teachers can not teach more than 3 consecutive periods without counting Planning time
English Our teachers can teach max 5 days in two weeks timetable
English Our teacher teach two different subjects but they need at least one period gap between.


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Predmety

Slovenčina Maximálny počet na otáznikových pozíciách pre daný predmet
English Max one history lesson on 6th position in each class (solution 2)
Slovenčina Dva predmety nemôžu byť za sebou/nemôžu byť v ten istý deň.
Slovenčina Rovnomerné rozloženie predmetu počas týždňa
Slovenčina Dve hodiny do týždňa nemôžu byť v pondelok a piatok
Slovenčina Chcem, aby predmet v jednej triede bol na takých istých pozíciách ako predmet v inej triede
Slovenčina Čo ak 2 určité hodiny (predmety) musia prebiehať súčasne?
Slovenčina Potrebujeme mať predmet Matematika na rovnakých pozíciách v triedach 5.A a 5.B
Slovenčina Dva predmety musia nasledovať po sebe
Slovenčina Rozloženie kariet jedného predmetu na rôzne vyučovacie hodiny
Slovenčina Chceme mať v danej triede hodiny Matematiky v rovnakú hodinu každý deň
Slovenčina Potrebujem aby predmet Geografia bol poslednou hodinou v triedach 5.A, 5.B, 5.C...
Slovenčina Ako upraviť prednastavenú distribúciu kariet predmetu
English I want just one PE/Art/Drama lesson per day
English I have Geography two times per week. It shall not be on consecutive days.
Slovenčina How can I define lessons that can be outside teaching block(in the afternoon)?
English There can be two maths on one day, but not consecutivelly
English There can be two math lessons on one day, but they need to be placed consecutivelly
English Biology cannot be on the day after Chemistry
English Double lessons must be before single lessons
English Biology has to be in the afternoon in certain classes and in the morning in other classes
English 5A has to have Biology right before or after biology in 5B (the two classes have to have biology lesson on consecutive periods)
English French and Spanish language lessons can be in one day, but with a gap at least 2 periods
English How to distribute lessons in multiple weeks timetable.


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Triedy

Slovenčina Ako zadať podmienku, že trieda má mať max. jednu 7.hodinu alebo max. jednu 0.hodinu?
Slovenčina Kontrola medzier/okien v rozvrhu triedy
Slovenčina Blok vyučovania - umožňuje niektorým triedam neskorší príchod alebo skorší odchod.
English How to allow gaps in class timetables
Slovenčina Je možné nastaviť maximálny počet hodín za deň?
Slovenčina Ako sa vyhnúť tomu, aby sme mali po obedňajšej prestávke jednu hodinu
Slovenčina Obe skupiny musia končiť vyučovanie v rovnakom čase!
English What does the warning 'The entered timetable is probably not complete' mean?
English Apply conditions to whole grades
English Class can have max 2 gaps per day
English Children can come to the school on second period, but only once per week
English Our school works in two shifts, some classes come in the morning, some in the afternoon
English Math can not be right after PE, but it can be before or at least one period later


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Učebne

English Optimizing the room usage for students
English At least one lesson per week has to be in certain classroom
English We have 3 lessons per week and they shall be in the same classroom
English Lesson can be only once per week in certain classroom
English Reducing the room usage
English GymRoom can only be used 4 days per week(GymRoom has to be free on 3 afternoons)
English Concentrate groups of lessons into fewer classrooms


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Týždne a termy

English Student has to finish Biology before he can attend Biology practice
English Subject has to be in consecutive weeks/terms
English Two subjects have to be at the same time in both weeks/terms


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Ostatné

Slovenčina Dá sa predísť tomu, aby dve špecifické hodiny neboli vyučované súčasne ?
Slovenčina Zadajte, koľko hodín bude pred určitou pozíciou
Slovenčina Skupiny musia začínať v rovnakom čase
Slovenčina U nás po ôsmej vyučovacej hodine nechodí autobus, takže deti nemôžu končiť touto hodinou
Slovenčina Máme dvojhodinovku a jednohodinovky, ale dvojhodinovky nemôžu byť v pondelok
English Maximum one planning time lesson per day
Slovenčina Dejepis v 5A musí byť iba v stredu
English What does "Apply to" mean in the cardrelationships?
English What does the time map in advanced cardrelationships mean?
English How can I define that teacher can have max 3 consecutive periods(but he can have 2 doubles)
English Double lesson cannot be over certain breaks
English Double lesson cannot be on Monday/in the afternoon
English Checking room capacity
English Double lessons can not start on even periods