Učitelia

Slovenčina Okná v rozvrhu učiteľa
Slovenčina Na škole máme učiteľa, ktorý učí iba dva dni v týždni a nezáleží na tom, ktoré dni to sú.
Slovenčina Učiteľ XY vyučuje v 5.A dve hodiny za týždeň, ale obe sú poobede.
Slovenčina Pre každú hodinu potrebujeme mať k dispozícii jedného voľného učiteľa
Slovenčina Ako by sa dali rovnomerne rozmiestniť prvé/posledné hodiny všetkých učiteľov?
Slovenčina Triedni učitelia musia učiť prvú hodinu
Slovenčina Naši učitelia nemôžu učiť viac než 6 hodín za sebou
Slovenčina Ako zadať, keď učiteľ môže učiť len jednu 7. hodinu?
Slovenčina Ako zadať učiteľovi min. a max. počet hodín za jeden deň?
Slovenčina Máme 10 dňový rozvrh (dvojtýždňový), chceme hodiny učiteľa rovnomerne rozdeliť do tých 2 týždňov
Slovenčina Ako zabezpečiť obednú prestávku pre učiteľov
Slovenčina Each teacher shall have one or two free afternoon
Slovenčina Dvaja učitelia nemôžu učiť na rovnakej vyučovacej hodine.
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť za sebou 4. hodinu pre 5. ročník a 5. hodinu pre 6. ročník.
Slovenčina Každý učiteľ musí mať aspoň jednu hodinu do obeda.
Slovenčina Na každej vyučovacej hodine potrebujeme dvoch voľných učiteľov (na zaistenie suplovania)
English Teacher cannot teach both in the morning and in the afternoon
English Our teachers have substitution duty lessons, we need min 2 at each period
English Teacher cannot teach in two different classes in one day
English Teacher can teach max 2 periods per day in one class
Slovenčina Tri hodiny z piatich sú s dvoma vyučujúcimi (hodiny s asistentom).
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť tri po sebe idúce hodiny v jednej triede
Slovenčina Ako zabezpečiť, aby učiteľ začínal vždy najneskôr na druhej vyučovacej hodine.
Slovenčina Učiteľ nemôže mať okno väčšie ako 2 hodiny
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť aj na 6. a 7. vyučovacej hodine. Môže učiť iba na jednej z nich.
English Teacher can teach max 5 lessons per day, but only twice in week
English Our teacher must teach in consecutive days
English Teachers can not teach more than 3 consecutive periods without counting Planning time
English Our teachers can teach max 5 days in two weeks timetable
English Our teacher teach two different subjects but they need at least one period gap between.