Καθορίζοντας τις λεπτομέρειες στους εκπαιδευτικούς

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Σε αυτό το παράθυρο μπορείτε να ορίσετε τα παρακάτω:

1. και 3. Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των κενών για τον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει 3 κενά την ημέρα. Δείτε: Έλεγχος κενών των καθηγητών

2. Περιορίστε τον αριθμό ημερών που μπορεί ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει. Δείτε: Έχουμε έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει 2 μέρες την εβδομάδα και δεν μας νοιάζει ποιες

4. Μέγιστος αριθμός μετακινήσεων μεταξύ κτηρίων κάθε ημέρα και εβδομάδα. Δείτε: Μετακινήσεις μεταξύ κτιρίων

5. Ορισμός ελάχιστων/μέγιστων διδασκαλιών ανά ημέρα. Δείτε: Πως θα ορίσω τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό διδασκαλιών ανά ημέρα για έναν εκπαιδευτικό;

6. Περιορισμός συνεχόμενων διδασκαλιών. Με την επιλογή αυτήν ορίζετε τον αριθμό των συνεχόμενων διδασκαλιών που μπορεί να διδάξει ο εκπαιδευτικός χωρίς διάλειμμα. Δείτε: Οι καθηγητές δεν μπορούν να διδάξουν πάνω από 6 ώρες συνεχόμενα

7. Μέγιστος αριθμός ερωτηματικών. Δείτε: Πώς να ορίσετε ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει μόνο μία 7η ώρα

Σημειώσεις:
- Εάν δεν ορίσετε δεδομένα στο 1 και στο 6 , θα πάρουν αυτόματα της γενικές τιμές που έχουμε ορίσει μέσω του μενού Πρόγραμμα/Παράμετροι.

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Σε όλα για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σε κάποιους ή όλους τους εκπαιδευτικούς.