Okná v rozvrhu učiteľa

verification-CPodmUcitelDiery; verification-CPodmUcitelDieryDen

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Na mnohých školách sa učitelia sťažujú, že majú v rozvrhu okná - medzery, kedy musia zostať v škole, hoci nemajú žiadnu hodinu, ale nemôžu ani odísť, pretože budú mať vyučovanie neskôr. Tieto sťažnosti môžete minimalizovať nasledovne:

1. Najprv v menu Rozvrh - Parametre - Kontrolovať okná učiteľov nastavte celkový počet povolených okien (dier) v rozvrhu učiteľa za jeden týždeň. Táto hodnota bude potom prednastavenou pre všetkých učiteľov.

Poznámka: Ak na vašej škole nie sú tieto okná (diery) v rozvrhu učiteľov problémom, ponechajte toto nastavenie nezaškrtnuté.
Ak sa problém týka iba niektorých učiteľov, nastavte túto hodnotu na "veľké číslo", (aspoň na celkový počet vyučovacích hodín za týždeň)

2. Počet povolených okien v rozvrhu môžete potom nastaviť učiteľom aj jednotlivo. V menu Hlavný - Učitelia - zvoľte učiteľa a kliknite na Podmienky - Obmedziť počet okien v rozvrhu za týždeň prispôsobíte hodnotu, ktorú ste nastavili globálnym parametrom.

Poznámka: Ak je táto možnosť zablokovaná, skontrolujte, či ste nastavili globálny parameter (ako v prvom kroku).

3. Obe predchádzajúce nastavenia sledujú celkový počet okien za týždeň. Individuálne môžete obmedziť aj počet okien za jeden deň a to so zaškrtávačmi v detailoch učiteľa (na predchádzajúcom obrázku bod 6. ).