Ako zadať, keď učiteľ môže učiť len jednu 7. hodinu?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Jednoduché riešenie:
Zadefinujte otáznikové pozície:

a potom zadefinujte maximum na otáznikových pozíciách v detailoch učiteľa:

Môžete určiť, koľko hodín môže byť umiestnených na otáznikových pozíciách. Napríklad, môžete zadať, že tento učiteľ bude mať na šiestej hodine otáznik a maximum je 2. Potom tento učiteľ bude môcť mať najviac 2 šieste hodiny za týždeň.

Pomocou check boxu môžete povedať algoritmu, aby zvážil počet otáznikových za deň. Napr. poviete, že 5., 6. a 7. hodina sú otáznikové a učiteľ môže mať najviac dve takéto za deň. Tak si môžete byť istý, že učiteľ bude mať každý deň aspoň jednu hodinu voľnú na obed.

Komplexné riešenie:
Použite tento rozšírený vzťah:

Pozrite: Ako zadať podmienku, že trieda má mať max. jednu 7.hodinu alebo max. jednu 0.hodinu?