Chceme tlačiť rôzne texty pre každého učiteľa. Musím vytvoriť dizajn pre každého učiteľa?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Nie. Iba je potrebné vytvoriť jednu šablónu a použiť užívateľské políčka.

Môžete si zadefinovať svoje vlastné užívateľské políčka a potom ich pre každého učiteľa vyplniť. V dizajne vytlačíte užívateľské políčka, a tak každému učiteľovi sa vytlačia jeho/jej vlastné texty.

Pozrite tiež:
Užívateľské políčka
Dizajn vlastností objektu