Dizajn vlastností objektu

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

každý objekt v dizajne môže mať text, hlanice, pozadie a obrázky:

Všimnite si prosím, že text vám umožňuje definovať nahraditeľné časti. Tak namiesto vytvorenia dizajnu pre každú triedu s napevno zadaným názvom triedy, môžete vytvoriť jeden dizajn s textom obsahujúcim{Trieda:Názov}. Táto časť bude počas tlače nahradená aktuálnym názvom triedy.

O formát sa nemusíte starať, radšej použite dve tlačítka pod textovým poľom. Tieto tlačítka ukazujú vaše užívateľské políčka. Dvakrát kliknite na užívateľské políčka a príslušné políčko sa uloží do vášho textu.

V jednom textovom objekte môžete kombinovať normálny text s užívateľskými políčkami.

Usporiadanie textu môžete zadať kliknutím na jednu z 9 pozícií v okne pod textovým poľom.

Poznámka: Obrázkový súbor z disku sa skopíruje do adresára dizajnov, tak všetko čo potrebujete, sa nachádza v jednom dizajnovom adresári.

Pozrite tiež:
Užívateľské políčka