Rozvrhy - Tlač

English How can I select what printout will be printed?
English How to print in color and define colors in printouts
Slovenčina Potrebujeme Deň 1, Deň 2... namiesto Pondelok - Piatok
Slovenčina Ako možno tlačiť dni v stĺpcoch a vyučovacie hodiny v riadkoch?
Slovenčina Ako môžem tlačiť pomenovanie Lektor alebo Profesor namiesto Učiteľ?
Slovenčina Ako môžem zmeniť farbu TRIEDY?
Slovenčina Ako môžem vytlačiť úväzky učiteľov?
Slovenčina Ako odstrániť všetky prispôsobené texty? Niektoré texty v tlačových výstupoch sú nesprávne, čo s tým?
Slovenčina Ako vytlačiť rozvrh pre jednotlivých študentov
Slovenčina Ako tlačiť osnovu hodín?
English I want to have periods running from top to bottom, not from left to right
English I want to change the header above printed timetable
English How to print wallposters, for example 3x2 papers
English Why some of the periods are not displayed in print preview?


Rozvrhy - Tlač - Prispôsobenie tlačových výstupov

Slovenčina Prispôsobenie tlačových výstupov
Slovenčina Chceli by sme mať na rozvrhu vytlačené aj mená učiteľov/väčším písmom
Slovenčina Pre každú hodinu chcem na kartičke vytlačiť aj učiteľa, učebňu, skupinu...
Slovenčina Tlač obrázkov predmetov
Slovenčina Môžem načítať nastavenia prispôsobených tlačových výstupov z iného rozvrhu?
Slovenčina Ako môžem nastaviť hrúbku čiar?
Slovenčina Chcem tlačiť súhrnný rozvrh učiteľov vo farbách učiteľov
English How can I define Extra columns?
Slovenčina Tlač viacerých rozvrhov na na jeden list papiera (dostupné od verzie 2009)
English How to print only certain classes or teachers?
Slovenčina Modify the heights of rows or widths of columns
English Modifying the structure of the printouts (available in version 2009)
Slovenčina Ako vytlačiť rozvrh iba pre Pondelok a Utorok?
English How to print reports for DayA/DayB? (available in version 2009)
Slovenčina How can I print summary timetables for teachers/classes/classrooms?
English How to print room supervision in teacher's and classroom's timetable?
English Is it possible to print consecutive single lessons as one lesson?
English Printing different bell times for school sections/days
English Printing weekly timetables
Slovenčina Ako zobraziť pri tlači čas zvonenia?
English Print the color only in the left part of the cell
Slovenčina Tlač dátumu alebo poznámky pod rozvrhom
English Print different bell times for teachers
Slovenčina Chceme na rozvrhoch tlačiť aj logo školy
English How to print DPA, Entry, Lunch, Recess?


Rozvrhy - Tlač - Dizajny tlačových výstupov

Slovenčina Dizajny tlačových výstupov
Slovenčina Ako aplikovať dizajn tlače
Slovenčina Tlač legendy pod rozvrhom
English How to add class name, classteacher, homeclassroom to my print design
Slovenčina Chceme tlačiť rôzne texty pre každého učiteľa. Musím vytvoriť dizajn pre každého učiteľa?
Slovenčina Dizajn vlastností objektu
Slovenčina Ako môžete upravovať dizajn tlačových výstupov?
Slovenčina Ako môžem dizajn zmeniť/odstrániť?
English I get error message: design file is missing on this computer