Dizajny tlačových výstupov

Slovenčina Dizajny tlačových výstupov
Slovenčina Ako aplikovať dizajn tlače
Slovenčina Tlač legendy pod rozvrhom
English How to add class name, classteacher, homeclassroom to my print design
Slovenčina Chceme tlačiť rôzne texty pre každého učiteľa. Musím vytvoriť dizajn pre každého učiteľa?
Slovenčina Dizajn vlastností objektu
Slovenčina Ako môžete upravovať dizajn tlačových výstupov?
Slovenčina Ako môžem dizajn zmeniť/odstrániť?
English I get error message: design file is missing on this computer