Chcę drukować inne napisy dla każdego nauczyciela. Czy muszę projektować indywidualny wzór dla każdego nauczyciela?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

No. You just need to create one template and use custom fields.

You can define your custom fields and then fill them for each teacher. In the design you will print a custom fields, so for each teacher his/her own texts will be printed.

See also:
Dostosowanie zawartości widoku i wydruku
Właściwości obiektów wzoru