אני רוצה להדפיס טקסטים שונים לכל מורה. האם אני צריך ליצור עיצוב עבור כל מורה?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

לא. אתה צריך רק ליצור תבנית אחת ולהשתמש ב שדות מותאמים אישית.

אתה יכול להגדיר את השדות המותאמים אישית שלך ולאחר מכן למלא אותם עבור כל מורה. בעיצוב תדפיס שדות מותאמים אישית, כך שלכל מורה יודפס הטקסט שלו/שלה.

ראה גם :
שדות מותאמים אישית
עיצוב מאפייני אובייקט