Искам да принтирам различни текстове за всеки учител. Трябва ли да създам дизайн за всеки учител?

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Не. Трябва само да създадете един шаблон и да използвате полета за промяна. Можете да определите своите полета за промяна и след това да ги попълните за всеки учител. В дизайна ще принтирате поле за промяна, така че за всеки учител ще се принтира неговия/нейния текст.

Вижте също:
Допълнителни полета
Свойства на обектите, участващи в дизайна