Θέλω να εκτυπώσω διαφορετικά κείμενα για κάθε εκπαιδευτικό. Πρέπει να δημιουργήσω την εκτύπωση για κάθε εκπαιδευτικό;

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Όχι. Μπορείτε απλά να εισάγετε ένα καινούργιο στοιχείο στα Ειδικά Πεδία/

Μπορείτε να ορίσετε ειδικά πεδία και να τα συμπληρώσετε ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτικό. Στην σχεδίαση θα εκτυπώσετε ειδικά πεδία, άρα για κάθε εκπαιδευτικό θα εκτυπωθούν τα δικά του στοιχεία.

Δείτε επίσης:
Ειδικά πεδία
Επεξεργασία ρυθμίσεων αντικειμένου